Özellikle büyük şehirlerin en büyük sorunu haline gelen Trafik bilmecesi, çeşitli çözüm modelleri ile kontrol ve analiz edilmeye çalışılmaktadır. Önemli gayrimenkul projeleri öncesinde potansiyel ulaşım sorunlarının belirlenmesinde, önemli turizm alışveriş ve konut projelerinin ulaşım ağları ile bütünleştirilmesinde etkileşim analizi çalışmaları önemli katkılar sağlar. Trafik Etkileşim Analizleri, uluslararası trafik mühendisliği yöntemleri kullanılarak yapılmakta, yerel yönetimler, kredilendirme kuruluşları ve yabancı yatırımcılar tarafından öngörülen standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Kimler faydalanmalı:
• Karışık Kullanımlı (Mixed-Use) Gayrimenkul Yatırımları,
• Turizm ve Eğlence Merkezi Yatırımları,
• Alışveriş Merkezleri (AVM),
• Konut ve Ofis Projeleri,
• Tünel, Çevre Yolu, Toplu Ulaşım (Metro ve BRT) Projeleri.

Trafik Etki Analizi kapsamındaki çalışmalar:
• Yol kesimi ve kavşak noktalarında trafik sayımı,
• Toplu taşım durakları ve istasyonlarda yaya-yolcu sayımı,
• Otopark ihtiyaç belirleme ve modelleme,
• Hedef yılı için senaryo bazlı seyahat ataması ve erişim planlama,
• Hacim/Kapasite, Kavşak Kullanım Oranı , Hizmet Seviyesi , Sinyal Optimizasyonu, Önce/Sonra Analizi ve Seyahat Süresi Gecikme raporları,
• Uzman trafik mühendisliği yazılımları ile makro ve mikro-simülasyon,
• Gelecekte problemli kavşak, yol, katlı kavşak, giriş/çıkış noktalarında geometrik düzenleme ve uygulama projeleri,
• Yönetici ve tesis yatırımcısı için karşılaştırmalı karar verme, değerlendirme ve öneri proje raporları.

Referans çalışmalardan bazıları:
• AVRASYA TÜNELİ (ISRTC) Trafik Etki Analizi,
• ZORLU CENTER Zincirlikuyu Trafik Etkileşim Analizi,
• SURYAPI EXEN TANTAVİ Trafik Etki Analizi ve ACIBADEM AKASYA PROJESİ Trafik Etkileşim Analizi,
• İBB 2004/2008 KARAYOLU ULAŞIM YATIRIMLARI Değerlendirme Çalışması,
• BAYRAMPAŞA ALIŞVERİŞ VADİSİ (Ora İstanbul, Forum İstanbul, Mega Center) Ulaşım Etki Analizi,
• MASLAK ALARKO AKTARMA MERKEZİ Modelleme Çalışması,
• ZEYTİNBURNU AKTARMA MERKEZİ ve Turizm Kompleksi Etkileşim Analizi.

Trafik İyileştirme Çalışmaları
Şehirlerin gelişimine paralel olarak artan motorlu taşıt trafiği ve hareketlilik ile kent merkezlerinde oluşmaya başlayan trafik sıkışıklıklarının ve kapasite darboğazlarının tanımlanarak, yaşanan sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözecek trafik mühendisliği çözüm ve önerilerinin geliştirilmesi amacıyla;
• Mevcut ulaşım altyapısının detaylı bir şekilde incelenmesi,
• Kent içi ulaşımda yaşanan sorunların ve yetersizliklerin tespit edilmesi,
– Anayol kesitleri ve kavşaklarda trafik sayım çalışmalarının yapılması,
– Yol ağının irdelenmesi ve kavşaklarda gecikme sürelerinin, kavşak kapasite kullanım oranlarının ve hizmet seviyelerinin analiz edilmesi,
• Mevcut yol ağının simülasyon programları yardımıyla irdelenmesi,
• Kısa vadede uygulanacak trafik düzenlemelerinin yapılması,
– Kent içi Trafik Dolaşım Şemasının düzenlenmesi,
– Kavşaklarda ve yolağı üzerinde geometrik düzenlemelerin yapılması,
– Yaya alanlarının düzenlenmesi,
– Yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,
– Otopark politikalarının oluşturulması ve otoparkların düzenlenmesi,
– Sinyalize edilecek kavşakların projelendirilmesi,
– Toplu Taşıma sistemi düzenleme çalışmalarının yapılması,
• Yapılan düzenlemelerin simülasyon programı yardımıyla irdelenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Sinyal Optimizasyonu
Amaç:
Kavşaklardaki taşıt başına düşen gecikme süresi ve durma sayılarının iyileştirilmesi amacıyla giden araç kümeleri için yeşil açıklıkların (bant genişliği) maksimize edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Faydaları:
• Seyahat sürelerinde iyileştirme sağlanması,
• Taşıt başına düşen gecikme miktarlarının azalması,
• Durma sayılarının azalması,
• Yakıt tüketiminin azalması,
• Emisyon değerlerindeki iyileştirmelerden dolayı çevreye olan katkıları,
• Taşıtların daha güvenli bir şeklide seyahat etmesinin sağlanması.
Toplu Taşıma Sistemi Planlama Çalışması
Nüfusları ve araç sayıları hızla artan şehirlerde trafik sorunun çözümü tüm dünyada toplu taşıma sistemlerinin desteklenmesi yoluyla aranmaktadır. Bunu için şehirlerin hızlı, konforlu ve entegre toplu taşıma sistemine sahip olmaları gerekmektedir.
Bu çerçevede;
• Genel toplu taşıma planlaması,
• Güzergah belirleme,
• Hat optimizasyonu,
• Aktarma merkezleri planlaması,
• Sinyalizasyon destekli toplu taşıma önceliği sağlanması,
• Toplu taşıma (durak) bilgilendirme sistemleri kurulması,
• Toplu taşıma odaklı otopark planlaması,
• Daha cazip bir toplu taşıma sistemi için imaj çalışmaları,
• Yeni toplu taşıma sistemleri fizibilite etütleri, …gibi çözümler ile daha yaşanabilir şehirlerin planlamasında destek olmaktayız..

Ulaşım Modelleme ve Simulasyon Çalışması:
Ulaşım Planlama ve Trafik Mühendisliği analizlerinde kullanılan araçlar yardımıyla trafik mevcut yol ağı durumu ve lokal ve bölgesel ölçekli trafik düzenleme neticesinde yeni oluşacak trafik durumunun analiz edilmesi ve animasyon desteği ile görselleştirilmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:
• Makroskopik simülasyon (kaba benzetim) araçları yardımıyla bölge ve kent ölçeğinde trafik modellemesi,
• Mikroskopik simülasyon (ince benzetim) araçları yardımıyla kavşak ve bölge ölçeğinde tekil araç hareketlerini inceleyen trafik modellemesi,
• Optimizasyon araçları yardımıyla kavşak ve arter ölçeğinde sinyalizasyon sistemlerinin modellenmesi
• Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla kentin tüm ulaşım alt yapı bilgilerinin yer aldığı ulaşım bilgi sistemi modelleri.

Trafik Yönetim Sistemi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS / CBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri; mekansal verinin depolanması, görüntülenmesi, yönetilmesi ve modellenmesi için analiz, sorgulama gibi yöntemler içeren bir karar-destek aracıdır.
Her türlü veriyi birbirleriyle ve coğrafi konumlarıyla ilişkilendirerek hem bilgisayar ortamında, hem mobil olarak hem de baskı şeklinde sunmak, tekrar kullanılabilir şekilde veritabanında (dB) şekillendirmek mümkündür.
Bu kapsamda;
• NEOTECH Tech. her türlü trafik ve ulaşım projelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile diğer sistemlerle uyumlu kent bilgi sistemleri ile entegre edilebilir, altyapı ve üstyapı donanımlarını en iyi şekilde analiz edebilen bir trafik yönetim bilgi sistemi kullanmaktadır.
• Ulaşım ve trafik projeleri için süreklilik, anlık bilgiye ulaşma ve güncelleme GIS ile yapılabilmektedir.
• Kullanılan ve hazırlanan veriler veritabanında tutularak analizi kolaylıkla yapılabilir, diğer yazılımlarla ilişkilendirilebilir ve güncellenebilir.
• Toplanan ve kullanılan konumsal trafik ve ulaşım verilerini Kent Bilgi Sistemleri ile entegre ederek sorgulama ve analiz kolayca yapılabilmektedir.
• GIS tabanlı veriler diğer Junction Manager (JMX) gibi yazılımlarla ilişkilendirilerek eş zamanlı kavşak durum analizleri yapılabilmektedir.
• Sinyalize kavşaklarda altyapı ve üstyapı donanımları güncelleme, analiz ve sorgulamaları yapılabilir.
• Trafik yönetiminde kullanılmak üzere gerektiğinde güncel trafik bilgilerinin de bulunduğu sayısal altlıklar, trafik sayımları ile GIS tabanlı haritalar oluşturulmaktadır.
• Trafik yönetiminde kullanılan ITS telematiklerinin konumsal bilgilerinin sağlanması ya da yer tespitlerinin yapılmasında coğrafi bilgi sistemleri karar destek aracı olarak kullanılmaktadır.