Proje ve destek hizmetleri, yeni bir sistemin kurulması veya yeni bir servisin devreye alınması gibi belirli bir plan dahilinde yürütülmesi gereken, iletişim, raporlama ve koordinasyon gerektiren çalışmaların, proje yönetimi yaklaşım ve kuralları uyarınca gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerdir.

    Proje yönetiminde en temel amaç; zaman, maliyet ve kapsama ilişkin olarak yapılan planlamaların, seçilen hedeflerin, proje bitiminde gerçekleşen durumla uygun olması sağlanmaktadır.

    Proje Yönetimi hizmeti, ürün ve hizmetleri elde edebilmek için gerçekleştirilen projeye verilen yönetim hizmetini içerir.